Hledat:

Invia.cz Pojeďte do Egypta Kanárské ostrovy Dovolená - Turecko Dominikánská republika Madeira Last minute
 

Kniha Nehemjáš

Biblická kniha Nehemjáš (hebrejsky נְחֶמְיָה‎‎, Nechemja) je v pořadí šestnáctá kniha hebrejských písem Starého zákona. Byla dopsána někdy po roce 443 př. n. l., tedy po navrácení Židů z vyhnanství v Babylónu. Původně tvořila jednu knihu s knihou Ezdráš, která se jmenovala Ezdráš. Později ji Židé rozdělili na dvě knihy. Nejprve se jmenovaly první a druhá kniha Ezdrášova, pak se druhá kniha Ezdrášova stala známou pod jménem Nehemjáš.

Pisatel knihy[editovat | editovat zdroj]

Pisatelem knihy je hebrejský prorok Nehemjáš syn Chakaljáše. Vyplývá to z úvodu knihy a z toho, že Nehemjáš píše většinou v první osobě. Jméno Nehemjáš znamená "Jah utěšuje". Nehemjáš sloužil perskému králi Artaxerxovi I (Artaxerxes Longimanus) jako číšník.

Obsah knihy[editovat | editovat zdroj]

Nehemjáš odchází z Persie do Jeruzaléma (1,1-2,20)[editovat | editovat zdroj]

Nehemjáš se dozvídá o smutné situaci Židů v Jeruzalémě. Zdi města a brány jsou pobořené. Nehemjáš se proto modlí k Bohu o pomoc. Nehemjáš požádá krále o to, aby se mohl vrátit do Jeruzaléma a zorganizovat obnovu města. Král žádosti vyhoví a Nehemjáš odchází do Jeruzaléma. Izraelity povzbudí k další práci na zdech. Ostatní národy se snahám Židů posmívají.

Obnova městských zdí (3,1–6,19)[editovat | editovat zdroj]

Jakmile Židé zdárně postaví polovinu výšky městské zdi, nepřátelé se přestávají posmívat a organizují ozbrojený útok na Jeruzalém. Nehemjáš povzbuzuje Židy, že je Bůh na jejich straně a přeorganizoval práci, aby mohli čelit napjaté situaci. Někteří stojí na stráži s píkami, ostatní pracují s meči u boku. Nehemjáš musí řešit i problémy mezi Izraelity. Někteří z nich provozují nezákonnou lichvu. Nehemjáš se musí vyhnout ještě několika dalším lstivým pokusům, jak zabránit stavbě zdí. Nakonec je stavba zdi zdárně dokončena. Celá stavba trvala 52 dní.

Shromáždění lidu a další postupy (7,1-12,26)[editovat | editovat zdroj]

Židé z celého Izraele jsou svoláni na zvláštní slavnost. Nehemjáš a levité čtou a vysvětlují lidem Mojžíšův zákon. Izraelité se velmi radují a později je zorganizován svátek chýší. Izraelité na závěr vyznávají pokorně své hříchy a stvrzují, že nebudou uzavírat sňatky s lidmi z ostatních národů, že budou zachovávat sabaty a zavedou opatření pro chrámovou službu. Protože většina Židů žije mimo Jeruzalém, metají los a každý desátý se přestěhuje natrvalo do Jeruzaléma.

Zasvěcení zdi (12,27-13,3)[editovat | editovat zdroj]

Zasvěcení městské zdi je další důvod k shromáždění. Židé opět čtou zákon, jsou zorganizovány pěvecké sbory a radují se.

Izraelité potřebují po čase opět ukáznění (13,4 - 13,31)[editovat | editovat zdroj]

Nehemjáš, který žil nějakou dobu v Babyloně, se vrací zpět do Jeruzaléma a shledává, že židé opět porušují boží zákon. Židé neplatí levitům desátky a tak se levité nemohou plně věnovat kněžské službě a vydělávají si na živobytí jinak. Izraelité opět nezachovávají sabat. I přes slavnostní slib si opět berou za manželky ženy z pohanských národů. Jejich potomci už často nemluví ani židovským jazykem. Nehemjáš opět napravil tyto chyby a pomohl izraelitům, aby opět zachovávali boží zákon.

 
Tento článek je převzat z české wikipedie - otevřené encyklopedie, originální článek naleznete na adrese: „https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Kniha_Nehemjáš&oldid=15392331
Stránka byla naposledy upravena 4. 10. 2017 v 10:05. Editovat celý článek Kniha Nehemjáš.
Text je dostupný pod licencí Creative Commons Uveďte autora – Zachovejte licenci 3.0 Unported, případně za dalších podmínek. Podrobnosti naleznete na stránce Podmínky užití.
Další služby: Portál | Katalog | Hledej | Zprávy | Počasí | Kurzy | Práce | Slovník | TV | Online hry | Java hry | SMS | Loga a melodie | Chat | Fórum | Kontakt | Set-top-boxy