Hledat:

Invia.cz Last minute Tunisko Dovolená v Chorvatsku Pojeďte do Egypta Bulharsko Last minute Kréta
 

List vlastnictví

List vlastnictví (někdy výpis z katastru nemovitostí, ve zkratce LV) je veřejná listina[1] obsahující soupis nemovitostí, které v daném katastrálním území vlastní konkrétní vlastník či spoluvlastníci, a slouží k prokazování tohoto vlastnictví. Vydává je katastrální úřad příslušný danému katastrálnímu území nebo je možné získat prostřednictvím Czech POINTu. Bezplatně nahlížet do Listů vlastnictví lze pomocí aplikace na webových stránkách Českého úřadu zeměměřického a katastrálního. Listy vlastnictví jsou platné k datu vydání, které se uvádí v podobě data a času v hodinách, minutách a sekundách.[2]

Označovány jsou pořadovým číslem v rámci daného katastrálního území.

Dělení listu vlastnictví[editovat | editovat zdroj]

List vlastnictví se dělí na sedm částí označovaných písmeny A, B, B1, C, D, E a F.[1][3] Pokud některá z částí neobsahuje žádné údaje, je v této části na Listu vlastnictví uvedeno „Bez zápisu“.

Záhlaví[editovat | editovat zdroj]

V záhlaví Listu vlastnictví je uveden nadpis listiny („Výpis z katastru nemovitostí“ či „Vlastnictví domu s byty a nebytovými prostory“ nebo „Vlastnictví bytu a nebytového prostoru“), číslo Listu vlastnictví a dále jsou kódem a názvem uvedeny okres, obec a název katastrálního území. Obsahuje též údaj o tom, v kolika číselných řadách jsou v daném katastrálním území číslovány pozemky (zda v jedné či ve dvou).[3]

Část A: „Vlastník, jiný oprávněný“[editovat | editovat zdroj]

Část A obsahuje údaje o vlastníkovi či spoluvlastnících nemovitosti nebo nemovitostí, k nimž se daný List vlastnictví vztahuje. U fyzických osob obsahuje jejich jméno a příjmení (i s případnými akademickými tituly), adresu trvalého bydliště, rodné číslo a případně spoluvlastnictví též velikost podílu jednotlivých majitelů. U manželů je jejich společné jmění označeno zkratkou SJM. Zápis právnických osob se od fyzických liší v uvedení názvu firmy (místo jména a příjmení) a uvedením identifikačního čísla ekonomického subjektu (IČ) místo rodného čísla.[1]

Část B: „Nemovitosti“[editovat | editovat zdroj]

Obsahuje podrobné údaje o nemovitostech, které vlastník či vlastníci uvedení v části A vlastní. Výpis je rozdělen do třech částí podle toho, zda se jedná o výpis pozemků, staveb nebo jednotek.[1][3]

U pozemků se uvádí:

U staveb se uvádí:

U jednotek se uvádí:

  • údaje o domě
  • číslo jednotky, případně její umístění
  • typ a způsob využití
  • velikost spoluvlastnického podílu na společných částech domu, případně pozemku

V případě pozemků evidovaných zjednodušeným způsobem se uvádí jejich parcelní číslo a výměra s původem jejího určení (dle katastru nemovitostí, evidence Evidence nemovitostí či přidělením geometrickým plánem).[3]

Pokud právě probíhá změna práva k daným nemovitostem, je to zde vyznačeno tzv. „plombou“ (písmenem P).[1][3]

Část B1: „Jiná práva“[editovat | editovat zdroj]

Pokud existuje k některým z nemovitostí uvedených v části B nějaké jiné věcné právo (například zástavní právo nemovitosti u hypoték) je toto uvedeno v části B1.[1][3]

Část C: „Omezení vlastnického práva“[editovat | editovat zdroj]

Část C uvádí informace o omezení vlastnického práva k nemovitostem uvedeným v části B. Tím může být předkupní právo, omezení převodu nemovitosti, věcná břemena, zástavní právo či exekuce nebo omezení práva disponovat s nemovitostí. Současně se zde uvádějí též listiny a řízení, ze kterých se při zápisu omezení v této části vycházelo.[1][3]

Část D: „Jiné zápisy“[editovat | editovat zdroj]

V části D jsou uvedeny různé poznámky a obsahuje též odkazy na listiny a řízení, z nichž se při zápisu do této části vycházelo.[1][3]

Část E: „Nabývací tituly a jiné podklady k zápisu“[editovat | editovat zdroj]

Část E obsahuje informace o nabývacích dokumentech k nemovitosti. Těmi mohou být například rozhodnutí soudu o vypořádání dědictví, kupní smlouvy, darovací smlouvy či kolaudační rozhodnutí apod.[1][3]

Část F: „Vztah bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ) k parcelám“[editovat | editovat zdroj]

Závěrečná část vypisuje zemědělské pozemky z části B a u nich uvádí jejich parcelní číslo, kód bonitované půdně ekologické jednotky (BPEJ) a jejich výměru.[1][3]

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]

  1. a b c d e f g h i j List vlastnictví [online]. Podpora bydlení [cit. 2010-11-27]. Dostupné online. 
  2. List vlastnictví [online]. Asociace českých stavebních spořitelen [cit. 2010-11-27]. Dostupné online. 
  3. a b c d e f g h i j Výpis z katastru nemovitostí [online]. Vlastníci.cz [cit. 2010-11-28]. Dostupné online. 

Související články[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]

 
Tento článek je převzat z české wikipedie - otevřené encyklopedie, originální článek naleznete na adrese: „https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=List_vlastnictví&oldid=15704970
Stránka byla naposledy upravena 3. 1. 2018 v 09:24. Editovat celý článek List vlastnictví.
Text je dostupný pod licencí Creative Commons Uveďte autora – Zachovejte licenci 3.0 Unported, případně za dalších podmínek. Podrobnosti naleznete na stránce Podmínky užití.
Další služby: Portál | Katalog | Hledej | Zprávy | Počasí | Kurzy | Práce | Slovník | TV | Online hry | Java hry | SMS | Loga a melodie | Chat | Fórum | Kontakt | Set-top-boxy