Hledat:

Invia.cz Last minute Tunisko Dovolená v Chorvatsku Pojeďte do Egypta Bulharsko Last minute Kréta
 

Magistrát hlavního města Prahy

Magistrát hl. m. Prahy
Nová radnice, sídlo Magistrátu hl. m. Prahy na Mariánském náměstí
Předchůdce úřad pražského purkmistra a starosty
Vznik 1. ledna 1922
Typ Krajský a úřad městské části
Účel sídlo primátora
Sídlo Nová radnice (Praha)
Místo Mariánské náměstí 2/2, 11000 Praha 1-Staré Město
Souřadnice
Působnost Praha 1, kraj Hlavní město Praha
Úřední jazyk čeština
Primátorka, hetjmanka Adriana Krnáčová
Náměstkyně Eva Kislingerová
Náměstkyně Petra Kolínská
Náměstek Petr Dolínek
Hlavní orgán Rada hlavního města Prahy
Rozpočet 65 193 281 000 Kč[1]
Zaměstnanců 1799 [2]
Oficiální web www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/index.html
Některá data mohou pocházet z datové položky.

Magistrát hlavního města Prahy je fakticky obecním a krajským úřadem hlavního města Prahy. Jeho působnost je vymezena zákonem o hlavním městě Praze a městskou vyhláškou o Statutu hlavního města Prahy, činnost a organizační uspořádání magistrátu upravuje jeho organizační řád, který byl vydán usnesením Rady hlavního města Prahy. Magistrát plní úkoly uložené zastupitelstvem nebo radou města a vykonává přenesenou státní působnost hlavního města. Některé samostatné i přenesené působnosti hlavního města Prahy deleguje statut města na úřady městských částí, při výkonu přenesené působnosti je magistrát úřadům městských částí nadřízen, řídí výkon jejich působnosti a přezkoumává jejich rozhodnutí. K 31. prosinci 2008 působilo na Magistrátu hlavního města Prahy 1799 zaměstnanců.[3]

Magistrát působí v mnoha budovách na různých místech v Praze, jeho ústředním sídlem je budova Nové radnice na Mariánském náměstí na Starém Městě. Druhou významnou budovou je Škodův palácJungmannově ulici na Novém Městě, kde je magistrát v pronájmu.

V méně kvalitních médiích a hovorově se někdy jako magistrát nesprávně označuje i Zastupitelstvo hlavního města Prahy, případně další volené orgány města (například Rada hlavního města Prahy), pro rozlišení od orgánů městských částí.

Organizační uspořádání[editovat | editovat zdroj]

Zasedací sál Magistrátu na Mariánském náměstí
Pohled na pražský magistrát z věže Staré radnice
Škodův palác.

V čele stojí ředitel Magistrátu hlavního města Prahy, magistrát tvoří kromě něj ještě zaměstnanci hlavního města Prahy zařazení do magistrátu. Ředitel magistrátu je funkce obdobná funkcím tajemníka obecního a ředitele krajského úřadu. Magistrát se člení především na odbory a ty pak dále na oddělení, má však i zvláštní organizační jednotky jiných typů. Většinu odborů seskupuje organizační řád do pěti organizačních oblastí, některé odbory jsou podřízeny přímo řediteli magistrátu. Pro jednotlivé organizační oblasti jsou jmenováni zástupci ředitele magistrátu, kteří jsou zmocněni řídit práci ředitelů odborů spadajících do příslušné oblasti. Jednotlivé organizační oblasti jsou rovněž přiděleny do působnosti náměstků primátora a radních. V čele odborů stojí jejich ředitelé, v čele oddělení a sekretariátů jejich vedoucí. Ředitelé odborů jsou jmenováni radou města na základě návrhu ředitele magistrátu, vedoucí oddělení a sekretariátů jsou jmenováni ředitelem magistrátu. Ředitel magistrátu je ze své činnosti odpovědný primátorovi. V roce 2015 byla ředitelkou magistrátu Martina Děvěrová.

Zatím poslední organizační řád magistrátu byl vydán usnesením Rady hlavního města Prahy č. 0252 ze dne 1. března 2005 podle § 68 odst. 2 písm. f) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, a od té doby mnohokrát novelizován. Předchozí organizační řád byl schválen usnesením Rady Zastupitelstva hlavního města Prahy č. 1347 ze dne 7. listopadu 2000 a rovněž mnohokrát novelizován.

Odbory řízené přímo ředitelem magistrátu

 • RED – odbor „Kancelář ředitele magistrátu“. Zahrnuje 6 oddělení.
 • LEG – odbor legislativní a právní. Zahrnuje 4 oddělení.
 • OKR – odbor krizového řízení. Zahrnuje 5 oddělení.
 • INF – odbor informatiky. Zahrnuje 5 oddělení.
 • OHS – odbor hospodářské správy. Zahrnuje 5 oddělení.

Zvláštní organizační jednotky

 • 4 sekretariáty náměstků primátora pro jednotlivé organizační oblasti a 6 sekretariátů radních pro jednotlivé organizační oblasti

1. Oblast finanční

 • DPC – odbor daní poplatků a cen. Zahrnuje 6 oddělení
 • ROZ – odbor rozpočtu. Zahrnuje 7 oddělení
 • UCT – odbor účetnictví. Zahrnuje 6 oddělení

2. Oblast obecních a krajských působností

 • SMT – odbor školství, mládeže a tělovýchovy. Zahrnuje 6 oddělení
 • SOC – odbor sociální péče a zdravotnictví. Zahrnuje 5 oddělení
 • AMP – odbor „Archiv hlavního města Prahy“. Zahrnuje 9 oddělení

3. Oblast vnějších vztahů

 • PRM – odbor „Kancelář primátora“. Zahrnuje 5 oddělení
 • OPR – odbor public relations. Zahrnuje 3 oddělení
 • OZV – odbor zahraničních vztahů. Zahrnuje 3 oddělení (jedním z nich je Zastoupení Prahy v Bruselu)
 • FEU – odbor fondů Evropské unie. Zahrnuje 3 oddělení
 • ZIO – odbor živnostenský a občanskosprávní. Zahrnuje 5 oddělení, spadá pod něj například správní trestání i oblast územní orientace.
 • DSA – odbor dopravněsprávních agend. Zahrnuje 6 oddělení, mimo jiné evidenci silničních vozidel a řidičů a zkušební komisaři
 • ODP – odbor dopravních přestupků. Zahrnuje 3 oddělení
 • OST – odbor stavební. Zahrnuje 4 oddělení.
 • DOP – odbor dopravy. Zahrnuje 8 oddělení, a to dopravního úřadu, drážního úřadu, speciálního stavebního úřadu, silničního správního úřadu, rozvoje a organizace dopravy, financování dopravy, taxislužby, sekretariátu.
 • OKP – odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu. Zahrnuje 5 oddělení
 • OUP – odbor územního plánu. Zahrnuje 2 oddělení
 • OOP – odbor ochrany prostředí. Zahrnuje 12 oddělení
 • OSV – odbor služeb veřejnosti. Zahrnuje 4 oddělení, mimo jiné dvě oddělení informačních a správních agend, rozlišená římskými čísly I a II, a oddělení podatelny a výpravny MHMP.

4. Oblast majetková

 • OOA – odbor obchodních aktivit. Zahrnuje 5 oddělení.
 • OSM – odbor správy majetku. Zahrnuje 10 oddělení.
 • BYT – odbor bytový. Zahrnuje 3 oddělení.
 • OMI – odbor městského investora. Zahrnuje 7 oddělení.

5. Oblast kontrolních činností

 • OFK – odbor finanční kontroly a přezkoumávání hospodaření. Zahrnuje 4 oddělení.
 • OMK – odbor stížností, mimořádných kontrol a metodiky kontrolních činností. Zahrnuje 4 oddělení.

Pro činnosti vyžadující spolupráci více útvarů může ředitel magistrátu svým rozhodnutím stanovit stálé a dočasné pracovní skupiny magistrátu s vymezením jejich pravomocí.

Související články[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]

 1. Návrh rozpočtu na rok 2017
 2. Praha v číslech 2008
 3. Praha v číslech 2008, DTP studio

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]

 
Tento článek je převzat z české wikipedie - otevřené encyklopedie, originální článek naleznete na adrese: „https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Magistrát_hlavního_města_Prahy&oldid=15202886
Stránka byla naposledy upravena 27. 7. 2017 v 12:31. Editovat celý článek Magistrát hlavního města Prahy.
Text je dostupný pod licencí Creative Commons Uveďte autora – Zachovejte licenci 3.0 Unported, případně za dalších podmínek. Podrobnosti naleznete na stránce Podmínky užití.
Další služby: Portál | Katalog | Hledej | Zprávy | Počasí | Kurzy | Práce | Slovník | TV | Online hry | Java hry | SMS | Loga a melodie | Chat | Fórum | Kontakt | Set-top-boxy