Hledat:

Invia.cz Last minute Tunisko Dovolená v Chorvatsku Pojeďte do Egypta Bulharsko Last minute Kréta
 

Masarykova univerzita

Masarykova univerzita
Universita Jana Evangelisty
Purkyně v Brně
(1960–1990)
Masarykova universita (1919–1960)
latinsky Universitas Masarykiana
Logo univerzity
Kounics palace in Brno 2010 (2).jpg
Zkratka MU; někdy též Muni či MUNI[pozn. 1]
Rok založení 1919
Typ školy veřejná
Vedení
Rektor (seznam) doc. PhDr. Mikuláš Bek, Ph.D.
Kvestor (seznam) Mgr. Marta Valešová, MBA[1]
Kancléř Mgr. Iva Zlatušková
Prorektor pro akademické záležitosti prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D.
Prorektor pro výzkum prof. Ing. Petr Dvořák, CSc.
Prorektor pro internacionalizaci doc. JUDr. Ivan Malý, CSc.
Prorektor pro záležitosti studentů prof. JUDr. Naděžda Rozehnalová, CSc.
Prorektor pro studium a informační technologie Mgr. Michal Bulant, Ph.D.
Prorektor pro rozvoj doc. PhDr. Markéta Pitrová, Ph.D.
Prorektor pro vnější vztahy doc. PhDr. Mgr. Hana Svatoňová, Ph.D.
Předseda akademického senátu doc. PhDr. Stanislav Balík, Ph.D.
Počty akademiků (k roku 2016[2])
Počet bakalářských studentů 16 257
Počet magisterských studentů 14 762
Počet doktorandů 3 218
Počet studentů 33 259 (2016)
Počet akademických pracovníků 2233
Další informace
Počet fakult (seznam) 9
Sídlo Brno
Zeměpisné souřadnice
Kampus Univerzitní kampus Bohunice
Členství Utrecht Network a COMNAP
http://www.muni.cz
Některá data mohou pocházet z datové položky.

Masarykova univerzita (latinsky Universitas Masarykiana, v letech 1960–1990 Universita Jana Evangelisty Purkyně v Brně) je česká univerzita se sídlem v Brně. Založena byla v roce 1919 jako druhá česká univerzita[3][pozn. 2] a počtem studentů v akreditovaných studijních programech je druhou největší vysokou školu v České republice.[4] Má devět fakult a provozuje mimo jiné své Mendelovo muzeum, univerzitní kino Scala, univerzitní centrumTelči[5]polární stanici na Antarktidě. Masarykova univerzita se dlouhodobě umísťuje v žebříčku nejlepších světových univerzit QS TopUniversities.[6] Od roku 2011 je jejím rektorem Mikuláš Bek.

Historie[editovat | editovat zdroj]

Socha T. G. Masaryka před budovou na Komenského náměstí (bývalá lékařská fakulta)

O vznik Masarykovy univerzity se zasloužil zejména Tomáš Garrigue Masaryk, profesor Univerzity Karlovy a pozdější první prezident Československa. V rámci své vědecké a politické činnosti věnoval pozornost rozvoji československých vysokých škol a již od osmdesátých let 19. století zdůrazňoval potřebu široké konkurence ve vědecké práci. V této souvislosti poukazoval na to, že tehdejší jediná česká univerzita ke svému rozvoji potřebuje konkurenční instituci. Zřízení druhé české univerzity bylo dlouhá léta jednou z jeho politických priorit a měl v této otázce podporu řady profesorů, studentů i široké veřejnosti. Největším problémem se ukázala volba místa pro tuto univerzitu. Ačkoliv všeobecně převládal názor, že by měla být založena v zemském hlavním městě Brně, proti byli zejména brněnští Němci, kteří Brno politicky zcela ovládali a báli se oslabení svého vlivu. To bylo dokonce zdrojem nacionálních konfliktů, které vyvrcholily tragickými pouličními střety v roce 1905 u příležitosti tzv. Volkstagu, při kterých přišel o život český dělník František Pavlík.[7]

Teprve konec války a rozpad Rakouska-Uherska přinesl příznivější podmínky pro založení nové univerzity. Za její sídlo byla navrhována např. i Olomouc, ale přednost byla jednoznačně dána většímu a významnějšímu hlavnímu zemskému městu – Brnu.[8] Zřízena byla jako druhá česká universita zákonem ze dne 28. ledna 1919 č. 50 Sb. z. a n.[3] a v době svého vzniku měla čtyři fakulty (právnickou, lékařskou, přírodovědeckoufilozofickou). Ačkoli zákon předpokládal výstavbu nového univerzitního areálu do roku 1930, podařilo se realizovat pouze budovu právnické fakulty.

Nacistická okupace způsobila univerzitě těžké ztráty materiální i lidské (například z přírodovědecké fakulty byla popravena nebo umučena čtvrtina profesorského sboru). Další neblahé zásahy následovaly ze strany komunistické moci po únoru 1948. Nejrozsáhlejší čistky proběhly na právnické fakultě, kterou muselo opustit 46 % studentů; v roce 1950 byla zrušena úplně. V letech 1960–1990 nesla univerzita z politických důvodů jméno Universita Jana Evangelisty Purkyně.[9] Roku 1946 byla zřízena pedagogická fakulta, která však mezi lety 1953 a 1964 stála mimo svazek univerzity.

Obnovení svobodných poměrů po listopadu 1989 umožnilo univerzitě další rozvoj i návrat k původnímu názvu „Masarykova univerzita“.[10] Byly založeny čtyři nové fakulty (ekonomicko-správní, informatiky, sociálních studií, sportovních studií) a byl vystavěn univerzitní kampus. V letech 1998–2005 byla univerzita podle přílohy zákona o vysokých školách z 1998 vedena jako Masarykova univerzita v Brně.[11] V roce 2006 se sídelní město, mylně uváděné v názvu, opět vypustilo.[12][13][14] Až do září 2016 tak Masarykova univerzita byla podle této přílohy zákona ze všech veřejných a státních vysokých škol jedinou, která u svého názvu neuváděla své sídlo.[15]

Univerzita od 1. března 1999[16] používá pro administrativu studia svůj vlastní informační systém. Za jeho vývoj a inovace obdržela v roce 2005 evropskou cenu EUNIS Elite Award. Mezinárodní spolupráce je realizována mimo jiné v rámci Compostela Group of UniversitiesUtrecht Network.

Od roku 2005 vydává univerzita vlastní zpravodajský měsíčník Muni, jenž se v roce 2012 stal Firemním médiem roku v kategorii tiskovina veřejnéstátní správy v soutěži pořádané Komorou PR.[17] Podpisem memoranda o spolupráci se spolkem Wikimedia Česká republika se Masarykova univerzita od roku 2015 zavázala k účasti na rozvoji internetové encyklopedie Wikipedie.[18] Pravidelně se každý rok v hale Rondo koná hokejový souboj s výběrem Vysokého učení technického, Masarykova univerzita celou sérii vede.[19]

Při příležitosti blížícího se 100. výročí svého založení se Masarykova univerzita rozhodla začít od března 2018 používat nové logo a vizuální styl. Vybrán byl návrh pražského Studia Najbrt, který odkazuje k brněnské funkcionalistické tradici. Logo je prostým provedením zkratkového slova „MUNI“ v nově vzniklém stejnojmenném písmu.[20]

Fakulty[editovat | editovat zdroj]

Související informace naleznete také ve článku Seznam fakult Masarykovy univerzity.

Masarykova univerzita se v současnosti skládá z 9 fakult. Čtyři z nich byly založeny již při vzniku univerzity v roce 1919, jsou to Právnická fakulta (zkratkou PrF), Lékařská fakulta (LF), Přírodovědecká fakulta (PřF) a Filozofická fakulta (FF). Po druhé světové válce vznikla roku 1946 Pedagogická fakulta (PdF), jejíž založení bylo plánováno již při vzniku univerzity, ale zůstalo tehdy jen ve stádiu úvah. Po sametové revoluci došlo v reakci na změněné politicko-hospodářské poměry k založení Ekonomicko-správní fakulty (ESF, 1990). V roce 1994 se z Přírodovědecké fakulty vydělila Fakulta informatiky (FI), v roce 1998 oddělením od Filozofické fakulty vznikla Fakulta sociálních studií (FSS) a roku 2002 byla založena dosud nejmladší Fakulta sportovních studií (FSpS).

Právnická fakulta v důsledku politických změn krátce po nástupu komunismu roku 1950 zanikla a obnovena byla až v roce 1969. Pedagogická fakulta byla roku 1953 vyčleněna jako samostatná Vyšší pedagogická škola v Brně a posléze od roku 1959 fungovala jako tzv. Pedagogický institut v Brně, než se v roce 1964 vrátila do svazku univerzity.

V krátkém období let 19521960 existovala na Masarykově univerzitě ještě Farmaceutická fakulta (zkratka FaF), která navázala na studium farmacie realizované po druhé světové válce na Přírodovědecké fakultě. Když byla vládním nařízením zrušena, studium bylo převedeno do Bratislavy a Brno se obnovení vlastní farmaceutické fakulty dočkalo až v roce 1991, tehdy už však jako součásti samostatné Vysoké školy veterinární (dnes nesoucí název Veterinární a farmaceutická univerzita Brno).

V letech 1990–1991 byly součástí Masarykovy univerzity i dvě nově založené fakulty ve Slezsku (Filozofická fakulta v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné), které se roku 1991 staly základem nově zřízené Slezské univerzity.


Další pracoviště[editovat | editovat zdroj]

Univerzitní budovy[editovat | editovat zdroj]

Masarykova univerzita využívá množství budov v různých částech města Brna. Rektorát sídlí v Kounicově paláci na Žerotínově náměstí. Již od založení univerzity se uvažovalo o stavbě univerzitní čtvrti, původně na Kraví hoře a na souvisejících pozemcích mezi ŽabovřeskamiVeveřím, projekt však od počátku provázely značné průtahy a nakonec se z něj na zamýšleném Akademickém náměstí podařilo realizovat jen budovu právnické fakulty.[21]

Kampus Bohunice[editovat | editovat zdroj]

Univerzitní kampus byl nakonec v Brně-Bohunicích otevřen až v roce 2010, ačkoliv první rozhodnutí o jeho výstavbě bylo vydáno již v roce 1945. Jde o moderní vzdělávací a výzkumně-vývojové centrum zabírající plochu 42 hektarů, které slouží pěti tisícům studentů a tisíci pracovníků lékařské fakulty, přírodovědecké fakultyfakulty sportovních studií.

Počítačové studovny[editovat | editovat zdroj]

Podrobnější informace naleznete v článku Ústav výpočetní techniky Masarykovy univerzity.

Masarykova univerzita vytváří prostřednictvím Ústavu výpočetní techniky síť studijních a počítačových studoven ve většině budov svých fakult nebo knihoven. Jedná se vždy o prostor s desítkami počítačů, ke kterým se uživatelé přihlašují vlastním účtem (vázaným typicky k osobnímu číslu učo), a s přístupem k tiskovým službám. Po zavedení centralizovaného způsobu správy a jednotné instalace softwaru došlo k výrazné úspoře nákladů a omezení obtíží při provozu studoven.

Největší počítačovou studovnou s nepřetržitým provozem je celouniverzitní počítačová studovna (CPS) s centrálním umístěním na Komenského náměstí a kapacitou 145 počítačů, vybudovaná v roce 2000.[22]

Rektor[editovat | editovat zdroj]

Úřadující rektor Mikuláš Bek
Podrobnější informace naleznete v článku Seznam rektorů Masarykovy univerzity.

Ve vedení Masarykovy univerzity se za dobu její existence vystřídalo již 32 rektorů. Prvním rektorem byl profesor ekonomie Karel Engliš, který ke zřízení brněnské univerzity osobně přispěl. Funkční období rektora bylo zpočátku jednoleté, odpovídalo akademickému roku a v úřadě se po roce střídali předchozí děkani tehdejších čtyř univerzitních fakult (v pořadí lékařské, přírodovědecké, filozofické a právnické). Byly mezi nimi významné osobnosti jako např. právníci František Weyr a Jaroslav Kallab nebo fyziolog a zakladatel několika dalších brněnských vysokých škol Edward Babák. Do druhého funkčního období byl poprvé v roce 1939 zvolen stávající rektor, profesor české literatury Arne Novák, když jeho protikandidát z právnické fakulty Rudolf Dominik nezískal pro svou fašistickou orientaci dostatečnou podporu a v akademickém roce 1939–1940 nakonec zastával pouze funkci děkana.[23] Od uzavření českých vysokých škol nacisty 17. listopadu 1939 a smrti nemocného Arna Nováka 26. listopadu 1939 stál do roku 1942 v čele univerzity úřadující prorektor a Novákův předchůdce v rektorské funkci, profesor botaniky Josef Podpěra.

Krátce po osvobození byl 18. května 1945 do rektorské funkce instalován profesor patologické anatomie a dvojnásobný meziválečný děkan lékařské fakulty Václav Neumann, jenž v ní byl následně ještě dvakrát volbou potvrzen. Po ročním mandátu profesora geometrie a bývalého dvojnásobného děkana přírodovědecké fakulty Ladislava Seiferta nastoupil do funkce rektora Masarykovy univerzity první děkan po válce vzniklé pedagogické fakulty a profesor českého jazyka František Trávníček, který v ní setrval dlouhých 11 let a po celou tuto dobu vykonával i funkci poslance Národního shromáždění ČSR za Komunistickou stranu Československa. V roce 1959 Trávníčka jako rektor vystřídal bývalý děkan přírodovědecké fakulty a profesor mikrobiologie Theodor Martinec, který funkci zastával rovněž 11 let, než z ní byl na počátku normalizace roku 1970 pro své politické postoje v době pražského jara odvolán. Uskutečňování normalizace na univerzitě po něm v letech 1970–1973 řídil jako rektor profesor Jaromír Vašků, jenž byl současně (s výjimkou zakladatele Engliše) prvním rektorem, který před výkonem svého úřadu nebyl děkanem některé z fakult (působil pouze v letech 19591962 ve vedení lékařské fakulty jako proděkan). S obdobím postupného zmírňování normalizačních tlaků je spjat mandát Vojtěcha Kubáčka, třetího nejdéle sloužícího rektora Masarykovy univerzity (1973–1983). Posledním komunistickým rektorem byl profesor československých dějin Bedřich Čerešňák.

Za sametové revoluce byl v prosinci 1989 akademickou obcí (nikoliv již politickými úředníky) novým rektorem zvolen někdejší děkan filozofické fakulty (z počátku šedesátých let) a pozdější disident, profesor českého jazyka Milan Jelínek. Jako jeden ze čtyř prvních demokraticky zvolených rektorů byl do funkce jmenován prezidentem Václavem Havlem v lednu 1990 a setrval v ní do srpna 1992, kdy coby devětašedesátiletý rezignoval. Nahradil ho profesor fyziky Eduard Schmidt, který byl rektorem v letech 1992–1998. Po něm se na dvě tříletá funkční období (1998–2004) rektorem stal někdejší Jelínkův proděkan a profesor informatiky Jiří Zlatuška, který do té doby zastával funkci děkana fakulty informatiky, již v roce 1994 založil. V letech 2004–2011 byl rektorem profesor politologie Petr Fiala, pozdější ministr školství. Od roku 2011 je již po druhé volební období rektorem Masarykovy univerzity docent muzikologie Mikuláš Bek. Jeho mandát vyprší 31. srpna 2019.

Čestné doktoráty[editovat | editovat zdroj]

Podrobnější informace naleznete v článku Seznam držitelů čestných doktorátů Masarykovy univerzity.

Za dobu své existence až do roku 2014 udělila Masarykova univerzita čestný doktorát (doctor honoris causa) 120 osobám. Prvním nositelem čestného doktorátu byl skladatel Leoš Janáček, čestný doktorát Masarykovy univerzity obdrželi také syn T. G. Masaryka Jan Masaryk, Masarykův spolupracovník a nástupce v prezidentské funkci Edvard Beneš, Václav Havel nebo Josef Škvorecký.[24]

Mezinárodní vědecká rada[editovat | editovat zdroj]

Úkolem Mezinárodní vědecké rady je pomáhat univerzitě při vytváření vědeckých strategií a poskytovat nezávislé posouzení a poradenství ve vědeckých otázkách. Poprvé se rada ve složení profesor Jiří Jiřičný (předseda rady, ředitel a zakladatel Ústavu molekulárního výzkumu rakoviny Univerzity Curych), profesor Peter Williamson (ředitel studií managementu na Cambridge Judge Business School), profesor Thomas Henzinger (Švýcarský federální technologický institut v Lausanne) a profesorka Marie-Janine Calic (historička specializující se na východoevropské a jihoevropské dějiny, Mnichovská univerzita) sešla 17.–18. října 2016. Jednatelkou rady je molekulární bioložka Mary O’Connel, která působí na univerzitě v rámci programu ERA Chair od roku 2014.[25]

Insignie univerzity[editovat | editovat zdroj]

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Poznámky[editovat | editovat zdroj]

 1. Zkratka „Muni“ či „MUNI“ se používá především v méně formálních kontextech a na rozdíl od „MU“ se nevyskytuje ve statutu univerzity.
 2. Před rokem 1919 existovala jen pražská Univerzita Karlova, která byla roku 1882 rozdělena na českou a německou univerzitu; z původní olomoucké univerzity, zrušené jako celek roku 1860, zbyla jen samostatná teologická fakulta; ostatní vysoké školy působící v českých zemích nebyly univerzitami. Proto se Masarykova univerzita v okamžiku svého založení stala druhou českou univerzitou. Podrobněji se tímto tématem zabývá sekce Historie tohoto článku.

Reference[editovat | editovat zdroj]

 1. Nová kvestorka a prorektorka. Muni : měsíčník Masarykovy univerzity. Brno: Masarykova univerzita, 2016-10-17, roč. 12, čís. říjen 2016, s. 1. Dostupné online [PDF, cit. 2016-11-10]. ISSN 1801-0806. 
 2. Výroční zpráva o činnosti Masarykovy univerzity za rok 2016 [online]. Brno: Masarykova univerzita [cit. 2017-11-24]. S. 135, 151. Dostupné online. 
 3. a b Zákon ze dne 28. ledna 1919, č. 50/1919 Sb. z. a nař., kterým se zřizuje druhá česká universita. Dostupné online.
 4. Kdo jsme? [online]. Brno: Masarykova univerzita [cit. 2010-05-20]. Dostupné online. 
 5. Univerzitní centrum Telč [online]. Brno: Masarykova univerzita [cit. 2014-07-11]. Dostupné online. 
 6. QS World University Rankings 2013 (Česká republika) [online]. QS Quacquarelli Symonds Ltd. [cit. 2014-07-11]. Dostupné online. (anglicky) 
 7. STRNADOVÁ, Tereza. Masarykova univerzita v Brně získala mučedníka, ještě než vznikla. iDNES.cz [online]. 2009-01-28 [cit. 2014-07-11]. Dostupné online. 
 8. Tisk 375 – Zpráva školského výboru Národního shromáždění československého o návrhu posl. Al. Jiráska, Dra Engliše a soudr. na zřízení university s českou vyučovací řečí v Brně [online]. Praha: Poslanecká sněmovna České republiky, 1919-01-09 [cit. 2014-07-11]. Dostupné online. 
 9. § 10 vládního nařízení č. 120/1960 Sb., o změnách v organizaci vysokých škol, stanovil, že „Název university v Brně zní Universita Jana Evangelisty Purkyně v Brně“. Dostupné online
 10. Zákon č. 48/1990 Sb., o změně názvu University Jana Evangelisty Purkyně v Brně. Dostupné online
 11. Masarykova univerzita se vrací ke svému původnímu názvu. online.muni.cz [online]. 2006-01-05 [cit. 2014-07-11]. Dostupné online. ISSN 1801-0814. 
 12. Čl. I. bod 62 zákona č. 552/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony. Dostupné online
 13. FRÁNEK, Tomáš. Masarykova univerzita nemá v názvu Brno. Aktualne.cz [online]. 2006-01-05 [cit. 2014-07-11]. Dostupné online. 
 14. HORÁK, Ondřej. Změnil se název naší univerzity?. veda.muni.cz [online]. 2006-02-22 [cit. 2014-07-11]. Dostupné online. ISSN 1805-9759. 
 15. Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách – text se zapracovanými novelami [online]. Praha: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky [cit. 2015-03-29]. Dostupné online. 
 16. APPLICATION FOR THE EUNIS ELITE AWARD 2005 [online]. Fakulta informatiky Masarykovy univerzity, 2005-05-20 [cit. 2015-12-14]. Dostupné online. 
 17. Firemní médium roku 2012 – vyhlášení výsledků [online]. Komora Public Relations, 2013-10-03 [cit. 2015-11-01]. Dostupné online. 
 18. Výroční zpráva o činnosti Masarykovy univerzity za rok 2015 [online]. Brno: Masarykova univerzita, 2016 [cit. 2016-08-25]. S. 57. Dostupné online. 
 19. Hokejový souboj univerzit [online]. Masarykova univerzita / Vysoké učení technické v Brně [cit. 2015-11-10]. Dostupné online. 
 20. FOJTŮ, Martina. Masarykova univerzita mění logo. Dodá ho Studio Najbrt. Muni : měsíčník Masarykovy univerzity [online]. Brno: Masarykova univerzita, 8. prosince 2017 [cit. 2017-12-08]. Dostupné online. 
 21. KUDĚLKOVÁ, Lenka. Nerealizovaná výstavba univerzitního městečka [online]. Brno: Hvězdárna a planetárium Brno [cit. 2014-07-11]. Dostupné online. 
 22. Počítačové studovny [online]. Masarykova univerzita [cit. 2015-11-01]. Dostupné online. 
 23. Menš, Kal. prof. JUDr. Rudolf Dominik [online]. Brno: Encyklopedie dějin města Brna, rev. 2014-01-13 [cit. 2014-07-10]. Dostupné online. 
 24. Čestné doktoráty udělené MU [online]. Brno: Masarykova univerzita [cit. 2014-07-11]. Dostupné online. 
 25. WIESNEROVÁ, Ema. Masarykově univerzitě pomůže nová Mezinárodní vědecká rada. Muni : měsíčník Masarykovy univerzity [online]. 2016-10-16 [cit. 2016-12-17]. Dostupné online. ISSN 1801-0814. 

Literatura[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]

 
Tento článek je převzat z české wikipedie - otevřené encyklopedie, originální článek naleznete na adrese: „https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Masarykova_univerzita&oldid=16298333
Stránka byla naposledy upravena 9. 8. 2018 v 12:00. Editovat celý článek Masarykova univerzita.
Text je dostupný pod licencí Creative Commons Uveďte autora – Zachovejte licenci 3.0 Unported, případně za dalších podmínek. Podrobnosti naleznete na stránce Podmínky užití.
Další služby: Portál | Katalog | Hledej | Zprávy | Počasí | Kurzy | Práce | Slovník | TV | Online hry | Java hry | SMS | Loga a melodie | Chat | Fórum | Kontakt | Set-top-boxy