Hledat:

Invia.cz Pojeďte do Egypta Kanárské ostrovy Dovolená - Turecko Dominikánská republika Madeira Last minute
 

Vlajka hlavního města Prahy

Vlajka hlavního města Prahy
Varianta vlajky s velkým znakem[zdroj?]
Vlajky hlavního města Prahy, České republiky a městské části Praha 15 na úřadu městské části Praha 15 v Horních Měcholupech

Vlajka hlavního města Prahy, jejíž existenci předpokládá § 15 zákona o hlavním městě Praze (č. 131/2000 Sb., ve znění zákona č. 216/2004 Sb., účinného ode dne vyhlášení 28. dubna 2004), byla stanovena obecně závaznou vyhláškou hlavního města Prahy č. 21/2004 Sb. HMP s účinností od 1. ledna 2005. Její podoba je shodná s podobou praporu hlavního města Prahy, která byla stanovena s účinností od dne vyhlášení 21. února 1991 vyhláškou č. 1/1991 Sb. HMP, která platila do 1. ledna 2005. Předtím nebyla podoba městského praporu legislativně zakotvena. Existenci praporu hlavního města Prahy předpokládal § 5 zákona č. 418/1990 Sb., o hlavním městě Praze, a poté § 15 původního znění zákona o hlavním městě Praze, č. 131/2000 Sb. Dalšími symboly hlavního města Prahy jsou malý a velký znak a razítko, neoficiálně též například logo.

Popis[editovat | editovat zdroj]

Vlajka hlavního města Prahy má obdélníkový list v poměru 2:3 a na něm dva stejně široké vodorovné pruhy žlutý a červený. Tyto barvy jsou odvozeny ze znaku města. V žerďové části vlajky je někdy umístěn velký znak hlavního města Prahy.[zdroj?]

Podobnost vlajek[editovat | editovat zdroj]

Žluto-červená bikolóra je poměrně často používaná nejen v České republice. Současná vlajka hlavního města Prahy je barvami shodná s:

A mnoha dalších.

Městský prapor a městská vlajka[editovat | editovat zdroj]

Prapor hlavního města Prahy na žižkovské radnici, sídle městské části Praha 3, spolu s prapory (vlajkami) městské části Praha 3, Evropské unie a České republiky
Praporky hlavního města Prahy na městském autobusu v Muzeu MHD ve Střešovicích

Zákon o obcích 367/1990 Sb. v § 5 umožnil obcím užívat znak a prapor obce, přičemž pokud nemají historický znak a prapor, mohly jim být na jejich návrh předsednictvem České národní rady uděleny. Zákon o obcích 128/2000 Sb. původně zmiňoval prapory obcí, městských obvodů a městských částí v § 5 (další novelizace přesunula ustanovení do § 34a). Zákon o obcích se však na hlavní město Prahu nevztahuje. Zákon č. 418/1990 Sb., o hlavním městě Praze, v § 5 existenci praporu hlavního města Prahy předpokládal a nezmiňoval způsob jeho udělení ani případné změny jeho podoby, upravoval však udělení praporu městské části předsednictvem České národní rady po vyjádření zastupitelstva města, pokud městská část nemá historický prapor. Zákon o hlavním městě Praze 131/2000 Sb. v § 15 rovněž předpokládal existenci praporu hlavního města Prahy a vůbec nezmiňoval způsob jeho udělení ani případné změny jeho podoby, prapory městských částí však podle tohoto zákona uděloval předseda Poslanecké sněmovny na návrh hlavního města Prahy podaný na základě žádosti městské části.

Zákon č. 216/2004 Sb., účinný ode dne vyhlášení 28. dubna 2004, nahradil v ustanoveních o praporech územních samosprávných celků (krajů a obcí včetně hlavního města Prahy, městských obvodů a městských částí) slovo „prapor“ slovem „vlajka“. Neobsahuje však žádná přechodná ustanovení, která by upravovala nahrazení obecních praporů obecními vlajkami.

Vyhláška č. 1/1991 Sb. HMP zaváděla znak a prapor hlavního města Prahy. Vyhláškou č. 1/1991 Sb. HMP byla nahrazena dřívější vyhláška NVP č. 15/1964 Sb. NVP, o znaku hl. m. Prahy, a směrnice rady NVP č. 16/1964 Sb. NVP, pro užívání znaku hl. m. Prahy, zatímco dřívější existence městského praporu či vlajky není v předpise zmíněna. Vyhláška č. 21/2004 Sb. HMP zavádí znak a vlajku hlavního města Prahy. Žádná z uvedených vyhlášek se v ustanoveních o užívání výslovně nezabývá tím, zda se má prapor či vlajka vyvěšovat na stožár, nebo na žerď, ani zásady po společné užívání s jiným praporem či vlajkou. Stanoveno je pouze to, že při svislém umístění vlajky (dříve praporu) musí být žlutý pruh umístěn vždy heraldicky vpravo, tj. vlevo z čelního pohledu.

Podle vexilologických pravidel je prapor pevně přichycen k žerdi, ať už navlečením nebo ozdobnými hřeby, a nemohou vedle sebe na stožárech vlát státní vlajka a městský prapor, protože společně můžou být vyvěšeny jen vlajky nebo prapory.[2]

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]

  1. VÝBĚR Z DATABÁZE DLE ZADANÝCH PARAMETRŮ - barvy listu a barvy vexilologických figur - Červená + Žlutá.
  2. VLAJKY, PRAPORY A JEJICH POUŽÍVÁNÍ - Základní pravidla pro vyvěšování vlajek na území České republiky. Praha: LIBEA s.r.o., 2004. 64 s. ISBN 80-239-2873-2. (Čeština) 

Související články[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]

 
Tento článek je převzat z české wikipedie - otevřené encyklopedie, originální článek naleznete na adrese: „https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Vlajka_hlavního_města_Prahy&oldid=14714041
Stránka byla naposledy upravena 19. 2. 2017 v 14:05. Editovat celý článek Vlajka hlavního města Prahy.
Text je dostupný pod licencí Creative Commons Uveďte autora – Zachovejte licenci 3.0 Unported, případně za dalších podmínek. Podrobnosti naleznete na stránce Podmínky užití.
Další služby: Portál | Katalog | Hledej | Zprávy | Počasí | Kurzy | Práce | Slovník | TV | Online hry | Java hry | SMS | Loga a melodie | Chat | Fórum | Kontakt | Set-top-boxy